FBF - Tilknytning til organisationerne

Stærk tilknytning til organisationerne

Der står 125 faglige organisationer bag Forbrugsforeningen og vi tydeliggør den tætte tilknytning overfor vores og jeres medlemmer.

Vi vil gerne styrke opfattelsen af at de to ting hænger uløseligt sammen. Derfor synliggør vi dette ved at vise medlemmernes organisationers logo lige ved siden af Forbrugsforeningens i toppen af vores nyhedsmail og i appen. 

 

Vi viser medlemmerne sammenhængen mellem deres faglige organisation og Forbrugsforeningen gennem brug af deres organisationernes logo i vores nyhedsbrev og i Appen. Vi ved fra vores medlemsanalyse 2017 (Lavet af analyseinstituttet Wilke) at 93% af vores medlemmer er meget tilfredse eller tilfredse med Forbrugsforeningen og vi vil gerne have at den tilfredshed smitter af på organisationerne. Vi ved fra vores organisationsanalyse (2018) at ikke alle vores medlemmer ser sammenhængen mellem deres faglige organisation og Forbrugsforeningen.

På spørgsmålet: Smitter din tilfredshed med Forbrugsforeningen af på, hvordan du opfatter din faglige organisation? svarer 87% at de ikke tænker de to ting sammen.

Vil du vide mere omkring organisations analysen for netop dine medlemmer (organisation)? så book et møde med Louise Halberg-Mortensen via salg@fbf.dk