Repræsentantskab | Forbrugsforeningen

Repræsentantskab

Repræsentantskabets medlemmer

Valggruppe 1

Keld Bækkelund Hansen, Dansk Metal
Bo Yde Sørensen, Dansk Fængselsforbund

Lydia Callesen, 3F
Finn Johnsen, Service Forbundet
Rita Bundgaard, HK Stat
Ulla Moth-Lund Christensen, HK
Vibeke Rittmann Petersen, HK Stat
Tom Block, HKKF

Valggruppe 2

Heino Kegel, Politiforbundet
Jesper Korsgaard Hansen, Centralforeningen for Stampersonel
Lars Bonde Eriksen, Foreningen af Tekniske og administrative tjenestemænd
Jørn Rise, Dansk Told og Skatteforbund

Valggruppe 3

Niels Henrik Tønning, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
Ditte Priess Steffens, Dansk Magisterforening
Thomas Otulak Bach, DJØF
Susanne Wammen, Lægeforeningen
Tomas Kepler, Gymnasieskolernes Lærerforening
Tine Birkholm Segel, Forbundet Kultur og Information
Arne Grønborg Johansen, Dansk Psykologforening
Arendse Veirø, PharmaDanmark
Per Lindegaard Hjorth, Forbundet Kommunikation og Sprog
Lisbeth Bojer Lintz Christensen, Akademikerne
Thomas Damkjær Petersen, IDA 
Jan Ove Petersen, Forbundet Arkitekter og Designere
Hans-Henrik Jørgensen, JA
Gitte Nørgaard, Danske Fysioterapeuter
Tina Nør Langager, Ergoterapeutforeningen

Valggruppe 4

Gordon Ørskov Madsen, Danmarks Lærerforening
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet
Dorte Lange, Danmarks Lærerforening
Thomas Andreasen, Danmarks Lærerforening
Monica Lendal Jørgensen, Frie Skolers Lærerforening

Valggruppe 5

Michael Budolfsen, Finansforbundet
Lars Poul Helvard, Forsikringsforbundet
Sten Lund Olsen, Finansforbundet
Jens Jakob Legarth, Finansforbundet
Kent Petersen, Finansforbundet
Simon Tøgern, HK Privat
Cliff Præstegaard, HK Handel 
Charlotte Hougaard, Forsikringsforbundet
Tine Johansen, Journalistforbundet
Rasmus J. Juul, Malerforbundet
Kaare Lund Nielsen, Maskinmesternesforening
John Nielsen, Service Forbundet
Lone Frost, Dansk Frisør og Kosmetikerforbund

Valggruppe 6

Helena Mikkelsen, FOA

Valggruppe 7

Grete Christensen, DSR
Lars Pram Olsen, DSR
Klaus Froberg, BUPL
Christina W. Hay Lund, DSR
Bente Alsigkær Rasmussen, DSR
Ghita Parry, Kost og Ernæringsforbundet
Anni Pilgaard, DSR
Ann-Mari Grønbæk, Farmakonomforeningen
Elisa Rimpler, BUPL
Bitten Kaanbjerg Kristensen, Danske Bioanalytikere
Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforening

Valggruppe 8

Dorthe Vestergaard Willumsen, HK
Ditte Gottlieb Bredahl, HK/Kommunal
Jannik Frank Petersen, Teknisk Landsforbund
Jens Christian Larsen, HK/Kommunal
Karla Kirkegaard, HK
Michael Leire Rosenberg, HK/Kommunal
Pia Lund Jeppesen, HK/Kommunal
Benny Andersen, Socialpædagogernes Landsforbund
Lene Buhl, HK/Kommunal MidtVest
Lene Roed, HK/Kommunal
Karina Skovgaard Jørgensen, HK/Kommunal Midt