FBF - Omkostninger

Omkostninger

4. Omkostninger ved erhvervelse og brug af betalingsinstrumentet

4.1 Kontingent
4.1.1 Enhver, der melder sig ind i Forbrugsforeningen, skal betale et årligt kontingent, således som dette vedtages af foreningens repræsentantskab i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det årlige kontingent opkræves forud og fremgår af nærværende aftale pkt. 9.1.2.
4.1.2 Såfremt medlemskabet ophører, refunderes det årlige kontingent forholdsmæssigt.
4.1.3 For udstedelse af nyt betalingsinstrument på grund af navneændring eller til erstatning for tabte eller ødelagte betalingsinstrument betales et gebyr i henhold til pkt. 9.1.2.

4.2. Gebyrer
4.2.1 For hver transaktion, hvormed forstås ethvert køb eller tilbageførsel af køb foretaget af medlemmet, betales et gebyr, hvis størrelse fremgår af pkt. 9.1.2.
4.2.2 Såfremt medlemmet ikke foretager betaling via Betalingsservice, betales et gebyr jf. pkt. 9.1.2.
4.2.3 Ved fremsendelse af rykkere for manglende betalinger opkræves et gebyr jf. pkt.9.1.2.
4.2.4 Der betales et gebyr, jf. pkt. 9.1.2, ved afvisning/afmelding af en betaling gennem Betalingsservice, medmindre dette skyldes en fejl, som ikke kan tilskrives medlemmet.

Siden er sidst redigeret: 01-07-2017