FBF - Klager

Klager

8. Klager

8.1 Forbrugsforeningen opfordrer til, at eventuelle klager altid først rettes til foreningen, således at Forbrugsforeningen får mulighed for at forklare baggrunden for en valgt procedure eller rette op på eventuelle fejl.

8.2 Finanstilsynet er tilsynsmyndighed vedrørende Lov om betalinger. Klager over indretningen af betalingssystemet eller andet i relation til Lov om betalinger kan rettes til denne myndighed på adressen Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

8.3 Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at medlemmerne og brugerne modtager en information, som blandt andet opfylder kravene i kapitel 5 i Lov om betalinger. Klager vedrørende meddelt information skal derfor rettes til Forbrugerombudsmanden på adressen Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby,  41 71 51 51, www.forbrugerombudsmanden.dk.

8.4 Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen indeholder regler for behandling af personhenførbare oplysninger, herunder CPR-nummer. Klager vedrørende Forbrugsforeningens behandling af sådanne oplysninger kan rettes til Forbrugsforeningens Databeskyttelsesrådgiver på dpo@fbf.dk samt til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Siden er sidst redigeret: 21-03-2018