FBF - Advarsel

Advarsel

7. Udstedelse af advarsel, hvis et betalingsinstrument bortkommer/misbruges eller er i en uberettigets besiddelse

Hvis Forbrugsforeningen modtager meddelelse om, at betalingsinstrumentet eller den personlige kode er bortkommet eller er i en uberettigets besiddelse, spærres der elektronisk for videre betaling med betalingsinstrumentet.

Siden er sidst redigeret: 01-07-2017