Betalingsbestemmelser | Forbrugsforeningen

Betalingsbestemmelser

Betalingsbestemmelser for Forbrugsforeningen pr. 1. januar 2018

Forbrugsforeningen har indgået aftale med en række forretninger om, at Forbrugsforeningens medlemmer kan indkøbe varer og tjenesteydelser i disse forretninger for Forbrugsforeningens regning.

Sådanne køb foretages af medlemmerne ved brug af et betalingsinstrument, som kan være et betalingskort, men som også kan være andre personlige instrumenter til gennemførelse af betalinger, såsom mobiltelefon, personlig ID med tilhørende kode og andet. I forbindelse med indmeldelse i foreningen gøres medlemmet bekendt med Forbrugsforeningens vedtægter og nærværende betalingsbestemmelser.

Betalingsinstrumentet udbydes af Forbrugsforeningen af 1886, Knabrostræde 12, 1210 København K, mail fbf@fbf.dk.

Betalingsinstrumentet er omfattet af Lov om betalinger, hvorfor Forbrugsforeningen skal fremkomme med følgende oplysninger:

1. Betalingsinstrumentets anvendelsesmuligheder og bonus
2. Betalingsinstrumentet og den personlige kode
3. Vilkår for indehavelse og anvendelse af betalingsinstrumentet
4. Omkostninger ved erhvervelse og brug af betalingsinstrumentet
5. Kreditværdighedsvurdering
6. Behandling og videregivelse af personlige oplysninger
7. Udstedelse af advarsel ved misbruges eller uberettigets besiddelse
8. Klager
9. Pris- og gebyrliste

Siden er sidst redigeret: 21-03-2018